Company Registration Office | Company Secretarial Office In Malaysia | Register Company Services In Malaysia

Senarai Dokumen Perunding Syarikat Sdn Bhd atau Berhad yang diperlukan untuk membuat permohonan dan pendaftaran lesen dari Kementerian Kewangan bagi kategori pembekal.
Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
Resolusi PengarahPemilik mengenai penandatangan cek syarikat
Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri pejabat yang telah disetem
Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir)
Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan,kapal atau peralatan (sekiranya ada)
Surat perlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
Memorandum & Articles of Association (M&A)
Borang 9, 24, & 49 yang terbaru dan semua syarikat bersekutu
Borang 32A jika berkenaan
Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
Maklumat semua pemegang saham syarikat
Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
Maklumat CEO, Pengurus dan staf
Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
Maklumat Akaun Bank Syarikat
Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
Nombor rujukan Cukai Pendapatan
Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
Jenis perkhidmatan yang disediakan

Senarai Dokumen Perunding Milik Tunggal atau Perkongsian yang diperlukan untuk membuat permohonan dan pendaftaran lesen dari Kementerian Kewangan bagi kategoriA�pembekal.
Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
Sijil perniagaan dan maklumat pemilik yang terkini
Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori, kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
Perlantikan pekerja dan sijil tertinggi Surat
Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
Maklumat semua pemegang saham syarikat
Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
Maklumat CEO, Pengurus dan staf
Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
Maklumat Akaun Bank Syarikat
Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat

Senarai Dokumen Perunding Persatuan, Pertubuhan dan Koperasi yang diperlukan untuk membuat permohonan dan pendaftaran lesen dari Kementerian Kewangan bagi kategoriA�pembekal.
Peta lakar lokasi pejabat (untuk taraf “Bumiputera”)
Borang penyata pengesahan caruman KWSP (Borang A)
Borang pengisytiharan ePerolehan yang lengkap dan ditandatangani
Salinan penyata bank untuk 3 bulan terakhir dan lain-lain kemudahan kewangan
Resolusi Pengarah/Pemilik mengenai penandatangan cek syarikat
Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat
Dokumen Hak Milik, atau perjanjian sewabeli/pinjaman bagi lori,kenderaan, kapal atau peralatan (sekiranya ada)
Suratperlantikan pekerja dan sijil tertinggi mereka
Borang pendaftaran Persatuan/Koperasi
Undang-undang kecil Persatuan/Koperasi/Pertubuhan koperasi/Pertubuhan
Minit mesyuarat agung terbaru Persatuan/Koperasi/Pertubuhan
Salinan pendaftaran Firma dengan Jabatan Alam Sekitar
Maklumat pendaftaran dengan lembaga iktisas
Nama lembaga iktisas dan Nombor Pendaftaran
Maklumat semua pemegang saham syarikat
Nama, jawatan dalam syarikat, tempat lahir dan alamat kediaman
Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
Maklumat CEO, Pengurus dan staf
Nama, no KWSP, no KP lama, no KP baru, jawatan dan lama bekerja
Pekerjaan sebenar, jawatan, alamat tempat kerja dan lama bekerja
Maklumat Akaun Bank Syarikat
Nama bank, Nombor akaun, Cawangan, Alamat
Nombor rujukan Cukai Pendapatan
Maklumat penglibatan perolehan Kerajaan
Tajuk, kaedah perolehan, nilai kontrak, tempoh kontrak Kementerian, badan berkanun atau persendirian yang terlibat
Jenis perkhidmatan yang disediakan
Sijil pendaftaran Firma/surat kebenaran beroperasi dari Lembaga Pendaftaran bidang yang dipohon, ATAU Salinan pendaftaran semua pemilik dan pengarah dengan Lembaga / Badan Profesional bidang yang dipohon

 

Mohon Lesen Kementerian Kewangan – Kategori Perunding


     

    top