Company Registration Office | Company Secretarial Office In Malaysia | Register Company Services In Malaysia

Penempahan bagi membeli buku berkanun syarikat seperti buku minit, sijil saham syarikat, cop mohor syarikat serta buku daftar ahli yang menyimpan maklumat lembaga pengarah syarikat, pemegang saham syarikat, setiausaha syarikat, alamat berdaftar syarikat dan lain-lain maklumat boleh dibeli disini.
Buku-buku berkanun syarikat ini amat sesuai bagi kegunaan organisasi syarikat, persatuan, koperasi, industri seperti firma setiausaha syarikat, firma peguam, firma juru audit, jabatan kerajaan, syarikat swasta dll.
Sila e.mail pertanyaan atau tempahan anda ke dmcorporatesb@gmail.com

top